چطور واژه و کلمه دارای اهمیت (keyword) قابل قبولی را تعیین کنیم؟ | بلاگ

چطور واژه و کلمه دارای اهمیت (keyword) قابل قبولی را تعیین کنیم؟

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

سئو در مشهد

طراحی سایت در مشهد

کلمه اساسی (keyword) قابل قبولی را انتخاب کنیم؟ گزینش کلمه دارای اهمیت مناسب، علی الخصوص برای وب سایت های نوپا، برهان بسیار اساسی در برد آن ها در جذب مخاطب از روش موتورهای جستجو است . اصل کلی در گزینش عبارات حساس این می‌باشد که شما می بایست عبارت هایی را گزینش کنید که واقعاً توسط مخاطبان تولیدات یا خدمات شما کاوش می شوند . در واقع تعیین واژه و کلمه اصلی مناسب بیش از آنکه پیرو کلمه ها قضیه عشق و علاقه شما باشد، بایستی درپی عبارات موضوع دقت کاربران باشد . 

گزینش واژه حساس مناسب، علی الخصوص برای وب سایت های نوپا، عامل بسیار اساسی در برد آنها در جذب مخاطب از شیوه موتورهای جستجو می باشد . اصل کلی در گزینش کلمه ها کلیدی این است که شما باید عبارت هایی را انتخاب کنید که واقعاً توسط مخاطبان تولیدها یا خدمات شما کاوش می شوند . در واقع انتخاب واژه دارای اهمیت مطلوب بیش از آنکه درپی کلمه ها مورد عشق و علاقه شما باشد، می بایست در ادامه کلمات زمینه توجه یوزرها باشد . 

مهمترین 
فاکتورها در تعیین کلمات با اهمیت عبارتند از: 
الف) 
مرتبط بودن عبارت با رسالت سایت 
ب) 
محبوبیت عبارت نزد کاربران 
ج) 
مقدار رقابت روی واژه کلیدی 
در ادامه به تفصیل در موضوع هر یک از فاکتورها برای تعیین واژه و کلمه با اهمیت توضیح می دهم . 

الف) 
دارای ربط بودن عبارت با رسالت تارنما شما 
فرض نمائید قصد دارید تا سایتی را شیوه اندازی کنید که در آن هدف شما جذب مخاطب برای اجرای پروژه های درسی دانش گاه می‌باشد . در واقع خدمتی که شما ارائه می دهید اجرای پروژه درسی برای دانشجویان حرفه کامپیوتر و درس های الف و ب و ج می‌باشد . 
خوب، اکنون چه کلمه و واژه حیاتی را گزینش کنیم؟ در نگاه اول کلمه ها حساس پایین قابل بحث هستند: 

پروژه 
انجام پروژه 
انجام پروژه درسی 
انجام پروژه دانشجویی 
انجام پروژه ی دانشجویی 
انجام پروژه دانشگاهی 
انجام پروژه درس الف اجرای پروژه . . . 

اجرای پروژه ی دانشجویی 
اجرای پروژه‌ی دانشجویی و . . . 

خوب این در واقع لیستی از کلمه ها حساس با اهمیت را که به روش‌های گوناگون به نگارش درآمده اند در اختیار شما می گذارد . 
به نکات تحت اعتنا کنید: 
فرق مسئله 9 و 10 در وجود یک نیم فاصله است . 
فرق زمینه 4 و 5 در کلمه "پروژه" و "پروژه ی" می باشد . 
فرق قضیه 5 و 9 در دو کلمه و واژه "اجرا" و "انجام" هست . 
به لحاظ ادبی، به کارگیری از واژه "اجرا" صحیح تر از به کار گیری از واژه "انجام" می باشد . 
فرق مورد ها 3 و 4 و 6 در عبارات "درسی"، "دانشجویی" و "دانشگاهی" هست . 
زمینه شماره 7 به طور یگانه به درسی که شما ممکن می باشد پروژه های آن درس را اجرا می فرمائید اشاره داراست و خیر به پروژه های دانشجویی یا این که دانشگاهی . 

خوب، کدام عبارت بهتری می باشد؟ از نگرش معنایی و رابطه مفهومی شما در عبارت کلیدی شماره 7، تا حد متعددی مراد خود را پوشش داده اید . به این ترتیب این واژه و کلمه اصلی احتمالاً به صورت بهتری مراد مخاطبان شما را پوشش می دهد . 
ولی خوب با کلماتی زیرا درس و دانش کده و دانش جو و انجام و اجرا چه کنیم؟ 
خوب ارتباط مفهومی به تنهایی برای به کار گیری از واژه و کلمه با اهمیت کافی نیست . 
به مورد پایین توجه کنید: 
ب) 
محبوبیت عبارت نزد کاربران 
این مورد مهمترین فاکتور در انتخاب واژه با اهمیت میباشد . شایسته ترین خط مش برای یافتن محبوبیت عبارت نزد یوزرها استفاده از ابزار trends گوگل می باشد . برای استعمال از این ابزار به نشانی ذیل مراجعه فرمایید . 

http://www .google .com/trends 

آنگاه لغات مسئله حیث خود را وارد فرمائید تا میزان محبوبیت این عبارات را نزد کاربران با نیز مقایسه نمائید . 

برای مثال، در مقایسه فوق میزان محبوبیت عبارت مهم "انجام پروژه دانشجویی" با بقیه عبارات کلیدی فراوان بالا میباشد . لذا در حالتی که گزینش ما میان عبارات اساسی "انجام پروژه دانشجویی" و "انجام پروژه دانشگاهی" یا این که "انجام پروژه درسی" باشد، طبیعتاً عبارت "انجام پروژه دانشجویی" تعیین بهتری است . 

 

یک روش بی آلایش برای دیدن محبوبیت لغات اصلی به کارگیری از پیشنهادهای گوگل هست . به این راه و روش که قبلی از کاوش در برهه زمانی تالیف عبارت، گوگل لغات محبوب نزدیک به نوشته شما را به شما توصیه می کند . همچنین آن گاه از جستجو، گوگل در صورتیکه عبارت دوست داستنی تری در اختیار داشته باشد آنرا به شما سفارش می نماید که آیا منظور شما این عبارت بوده هست . 

ج) 
میزان رقابت روی واژه کلیدی 
رقبا 
از یک سری حیث قابل آنالیز هستند: 

تعداد صفحه های دارای ارتباط با کلمه ها دارای اهمیت شما اقتدار رقبای شما که تبلور آن در Page Rank آنهاست . 

ضریب کارایی 
در واقع شما باید برای تمام حیاتی تعیین شده‌ی خویش میزان رقابتی بودن را نیز بسنجید . البته طبیعتاً بعضی از کلمه ها کلیدی به طریق واضحی از مقدمه از لیست عبارات قضیه حیث شما حذف می شوند . برای مثال عباراتی که نیم فاصله در آن ها وجود دارد . 

تعداد صفحه های جستجو: تعداد صفحاتی که عبارت حیاتی شما را در بردارند با یک جستجوی ساده مشخص و معلوم می شود . برای مثال تعداد نتایج کاوش برای انجام پروژه دانشجویی 2 میلیون و 400 هزار عدد می‌باشد . این تعداد برای انجام پروژه درسی 1 میلیون و 570 هزار نتیجه است . 

قدرت رقبای شما از طرز تمرکز آنان بر عبارت مسئله حیث شما و Page Rank آنها قابل حصول هست . برای تحلیل Page Rank رقبا از آدرس تحت به کارگیری نمائید . 

www .prchecker .info/check_page_rank .php 

ضریب کارایی (KEI: Keyword Efficiency Index) به دنبال یافتن عباراتی هست که جستجوی بخش اعظم (V: Search Volume) و رقبای کمتری (Number of Competitors) دارا هستند . اشکال این ضریب این هست که از اقتدار رقبای شما که فراتر بحث شد، سخنی به فی مابین نمی آورد . 
راه به دست آوردن ضریب عملکرد به صورت تحت است: 
ضریب 
عملکرد = جستجوی ماهانه عبارت * جستجوی ماهانه عبارت / تعداد نتایج جستجو 
KEI 
= Search Volume2 / Number of competitors 
برای به دست آوردن تعداد جستجوهای ماهانه از یک عبارت از ابزار http://adwords .google .com/keywordplanner استفاده کنید . برای مثال گوگل در درحال حاضر حاضر عدد جستجوی ماهانه برای عبارت انجام پروژه دانشجویی را 170 ذکر کرده است و برای عبارت های انجام پروژه درسی و انجام پروژه دانشگاهی جستجویی را متصور نشده هست . لذا انتخاب دو عبارت فارغ از جستجو، به طور واضحی عملی غلط به لحاظ می برسد چون در هر اکنون مقدار KEI برای این عبارت ها صفر خواهد بود . 

 

ابزارهای 
تعیین واژه کلیدی 
برای انتخاب کلمه ها یا این که لغات حساس مناسب بعضی ابزارها قابل به کارگیری می باشند که البته هیچ کدام به میزان خدمت های ارائه گردیده گوگل خوب نیستند . 
این ابزارها از نشانی های زیر قابل دسترس هستند: 
http://adwords .google .com/keywordplanner 
http://freekeywords .wordtracker .com 
http://www .vretoolbar .com/keywords 
http://www .keyworddiscovery .com/search .html 

...
نویسنده : امین طیرانی بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 2 مرداد 1397 ساعت: 18:16