پیغام Your IP is blacklisted در دایرکت ادمین پیغام

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب


Your IP is blacklisted در دایرکت ادمین این پیغام به این معناست که شما تعداد زیادی عملکرد ناموفق جهت وررود داشته اید یا به پورت 2222 بدون امکان لاگین کردن دسترسی دارید . 

اگر سئو در مشهد
با پیغام زیر مواجه شدید: 
Your 
IP is blacklisted 
این پیغام به این معناست که شما تعداد زیادی تلاش ناموفق جهت وررود داشته اید یا این که به پورت 2222 سوای قابلیت و امکان لاگین کردن دسترسی دارید . 

برای 
حذف خودتان از blacklist ، پوشه پایین را دستکاری کرده و IP خویش را حذف کنید: 
/usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist 

برای 
اطمینان از این‌که در آینده هیچگاه blacklist نخواهید شد، IP خود را به پوشه پایین اضافه کنید: 
/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist 

در هر خط یک IP بیش تر نمائید . 

تعداد 
همت جهت ورود از مسیر پایین تهیه می شود: 
Admin 
Level -> Admin Settings -> Blacklist IPs for excessive login attempts 
ما معمولا مقدار کمتر از 10 را توصیه نمی کنیم . این مساله به این ادله میباشد که حتی بار گذاری کاغذ لاگین بعنوان کارایی ناموفق محسوب می شود . براین اساس در حالتی که پاره ای کمتر از 10 وارد شود با احتمال بیشتری خویش را blacklist خواهید نمود . 

دایرکت ادمین 1 .34 .0 را می توانید بگونه ای تنظیم کنید که پس از مدت دوران مشخصی بصورت خودکار IP ها را از blacklist حذف نماید . 

سئو در مشهد,...
نویسنده : امین طیرانی بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت: 14:10