ارتقاء سرعت با خاطر کش مرورگر افزایش | بلاگ

ارتقاء سرعت با خاطر کش مرورگر افزایش

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

سئو در مشهد
سرعت با خاطر کش مرورگر ارتقاء سرعت بارگزاری صفحه های بوسیله ذخیره فایلهای پراستفاده بر روی مرورگر کاربران را خاطر کش مرورگر Browser Caching مینامیم . هربار که مرورگر شما صفحه ای را بارگذاری می‌نماید تمامی فایلهای جانور در آن صفحه را نیز دانلود می‌کند که شامل فایلهای CSS، HTML، javascript و تصاویر میشود . بعضا از صفحه ها فایلهای کمی در خویش دارا‌هستند و حجم آن ها از چندیدن کیلوبایت تجاوز نمی‌کند البته صفحاتی میباشند که با توجه به محتوای خود فایلهای زیادی را شامل می شوند و ممکن است تا چندیدن مگابایت از پهنای باند را مصرف کنند، بطور مثال Twitter .com بیش از 2 مگابایت میباشد . استفاده از خاطر کش مرورگر راهی برای رویارویی با این خلل هست . 

استعمال 
از یاد کش مرورگر حافظه 
کش مرورگر چیست؟ 
افزایش سرعت بارگزاری صفحات بوسیله ذخیره فایلهای پراستفاده بر روی مرورگر کاربران را حافظه کش مرورگر Browser Caching مینامیم . هربار که مرورگر شما کاغذ ای را بارگذاری می‌نماید همه فایلهای مو جود در آن ورقه را هم دانلود می‌نماید که دربرگیرنده فایلهای CSS، HTML، javascript و تصاویر می‌شود . بعضی از صفحه های فایلهای مقداری در خویش دارا هستند و حجم آنان از چندیدن کیلوبایت تجاوز نمیکند ولی صفحاتی می‌باشند که با توجه به محتوای خویش فایلهای متعددی را دربرگیرنده میگردند و ممکن است تا چندیدن مگابایت از پهنای باند را مصرف کنند، بطور مثال Twitter .com بیش از 2 مگابایت می باشد . به کارگیری از یاد کش مرورگر راهی برای رویا رویی با این مشکل هست . 

دو 
نکته در اینجا زمینه توجه است: 
بعضا از این فایلها مقطع متعددی برای دانلود نیاز دارا هستند و برای سرعت های تحت اینترنت مصیبت آور می‌باشند . 
هر فولدر برای دانلود یک درخواست مستقل به سرور ارسال میکند که موجب فشار عمده به سرور و کاهش سرعت تارنما شما می‌شود . 
با به کار گیری از خاطر کش مرورگر می توانید بعضی از این فایلها را بر روی مرورگر کاربران ذخیره کنید . او‌لین بازدید کاربران از وب سایت شما به مقدار حقیقی از آن ها برهه زمانی می گیرد اما زمانیکه برای بار دوم به وب سایت شما مراجعه می‌کنند یا این که از صفحه ای به صفحه دیگر می روند بخش زیادی از پوشه ها را در یاد کش مرورگر خود دارا هستند . درنتیجه حجم فایل های دانلودی به وسیله مرورگر و تعداد درخواست های ارسالی به سرور شما کاهش می یابد که موجب ارتقاء سرعت بارگزاری وبسایت شما می شود . 

چرا 
به کار گیری از حافظه کش مرورگر اهمیت دارد؟ عامل حیاتی استعمال از این ابزار کاهش سرعت بارگزاری صفحات و جلب رضایت بازدیدکنندگان می‌باشد علاوه براین به کارگیری از خاطر کش مرورگر امتیاز بیشتری برای شما در سایتهایی مانند Google page speed و GTmetrix بهمراه خواهد داشت . 

چگونه 
از حافظه کش مرورگر استفاده کنیم؟ برای فعال کردن خاطر کش مرورگر می بایست فولدر های هدر HTTP خود را تغییر تحول داده و برای فایلهای خود مورخ انقضا تعریف فرمائید . 

پوشه htaccess . خود را در ریشه دارای اهمیت هاست پیدا کنید، شما می توانید آن را به وسیله نوت پد یا این که هر ویرایشگر متن دیگری تغییر تحول دهید . در این فولدر پارامترها را بگونه ای معرفی می کنیم که مرورگر تشخیص دهد چه فایلهایی را و تا چه بازه زمانی در یاد کش خویش نگه دارد . 
(منبع کد)## EXPIRES CACHING ## 
ExpiresActive 
On ExpiresByType 
image/jpg “access 1 year” ExpiresByType 
image/jpeg “access 1 year” ExpiresByType 
image/gif “access 1 year” ExpiresByType 
image/png “access 1 year” ExpiresByType 
text/css “access 1 month” ExpiresByType 
application/pdf “access 1 month” ExpiresByType 
text/x-javascript “access 1 month” ExpiresByType 
application/x-shockwave-flash “access 1 month” ExpiresByType 
image/x-icon “access 1 year” ExpiresDefault 
“access 2 days” 
## 
EXPIRES CACHING ## 

سئو در مشهد
با دقت به نوع فایل و مقطع تغییر‌و تحول در آن میتوانید تاریخ انقضا را معین کنید، برای فایلهایی که بیشتر آپ تو دیت و تغییر تحول دارا‌هستند تاریخ انقضای کمتری در حیث بگیرید . 
سفارش می‌گردد که مورخ انتخاب شده را بیشتر از یک سال و کمتر از یک ماه قرار ندهید مگر برای فایلهای یگانه با تغییرات هفتگی . 
برای شعور بهتر تاثیر به کارگیری از حافظه کش مرورگر و این چند خط کد ساده، گزارش تارنما GTmetrix از داتک را برای دو شرایط قبل و آن گاه از بکارگیری یاد کش مرورگر را در اینجا قرار می دهیم . همان طور که مشاهده می‌گردد تاثیر این عمل بر سرعت وبسایت دوچندان فراوان است . 

 

...
نویسنده : امین طیرانی بازدید : 3 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 15:50