چگالی لغات کلیدی چگالی

ساخت وبلاگ
چکیده : سئو در مشهد کلمه ها کلیدی چگالی لغت ها حیاتی یک عدد از معیارهایی است که در بهینه سازی موتور کاوش جه... با عنوان : چگالی لغات کلیدی چگالی بخوانید :

سئو در مشهد
کلمه ها کلیدی چگالی لغت ها حیاتی یک عدد از معیارهایی است که در بهینه سازی موتور کاوش جهت ارزیابی این که کاغذ موررد لحاظ راجع به چه چیزی است استفاده می شود . چگالی لغات با اهمیت یک صفحه، درصد کلمه ها دارای اهمیت به باقی کلمه ها در یک ورقه اینترنت توصیف می شود . در موتورهای جستجوی اولیه، چگالی لغات کلیدی به تیتر مهمترین عامل جهت مشخص کردن مرتبه یک ورقه به کارگیری می شد اما در هم اکنون حاضر این واحد سنجش از اهمیت کمتری برخوردار می‌باشد چون داشتن چگالی زیاد لغات دارای اهمیت سبب جریمه شدن توسط موتورهای کاوش علی الخصوص گوگل خواهد شد و تارنما به عنوان اسپمر معرفی می شود . 

سئو در مشهد
شیوه محاسبه چگالی کلمات کلیدی فرمولی 
محاسبه چگالی عبارات حساس در یک صفحه جهت با صرفه سازی موتور کاوش عبارت میباشد از: 
Nkr 
/ Tkn ) * 100) 

Nkr: 
تعداد دفعات تکرار یک کلمه و واژه کلیدی 
Tkn: 
تعداد کل لغات در ورقه مسئله نظر 
خروجی فرمول بالا چگالی کلمه ها با اهمیت را محاسبه می نماید . برای مثال در حالتی که یک واژه و کلمه حساس 5 جايگاه در کاغذ ای که حاوی 100 کلمه و واژه می‌باشد بکار رود، چگالی این واژه و کلمه 5% می باشد . درصورتی که چگالی یک واژه فراوان تحت باشد، موتورهای جستجو اهمیت زیادی به آن نخواهند بخشید و در حالتی‌که چگالی خیلی بالا باشد، موتورهای جستجو ممکن می‌باشد وب سایت شما را به تیتر اسپمر در لحاظ بگیرند . در صورت وقوع این اتفاق، موتورهای جستجو برگه قضیه نظر را جریمه نموده و جایگاه آن برگه در نزد موتورهای کاوش به شدت افت می نماید . 

شیوه 
محاسبه چگالی عبارت کلیدی فرمولی 
حساب و کتاب چگالی عبارت با اهمیت در یک کاغذ جهت باصرفه سازی موتور جستجوعبارت است از: 
Nkr 
* Nwp / Tkn ) * 100) 

Nkr: 
تعداد دفعات تکرار یک کلمه کلیدی 
Nwp: 
تعداد کلمات در عبارت 
Tkn: 
تعداد کل عبارات در برگه مورد نظر 
خروجی فرمول بالا چگالی عبارت اصلی را معین می نماید . به تیتر مثال در صورتی یک عبارت از 3 واژه و کلمه دارای اهمیت تشکیل شده باشد و این سه واژه 4 دفعه تکرار گردیده باشد و مجموع کل لغت ها 400 عدد باشد چگالی عبارت دارای اهمیت برابر می باشد با 3 درصد . 

بهترین 
چگالی لغات کلیدی درصد با صرفه برای چگالی لغت ها کلیدی ما در بین 1 تا 3 درصد در هر صفحه است . نکته ای که می بایست به آن توجه فرمایید این هست که چگالی کلمات حساس تنها یک عدد از معیارهایی می‌باشد که موتورهای جستجو جهت معلوم نمودن رده یک ورقه استعمال می کنند . 

محل 
قرار گیری عبارات کلیدی هر چه واژه و کلمه یا عبارت حساس تارنما شما به اوایل متن یک صفحه نزدیکتر باشد، زمینه توجه عمده موتورهای جستجو قرار می گیرد . فرض کنید که یک ورقه وب دارید که دارنده متنی با 1000 کاراکتر است، درحال حاضر در صورتیکه بتوانید از تعداد بیشتری از عبارات مهم خویش در 300 کاراکتر نخستین متن استعمال فرمایید مضاعف سودمند خیس از این خواهد بود که در آخرها نوشته به کارگیری فرمایید . 

معرفی مطالب جالب با لینک منبعسئو در مشهد,...
ما را در سایت معرفی مطالب جالب با لینک منبع دنبال می کنید

نویسنده : امین طیرانی بازدید : 10 تاريخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:32