راهکار های کاهش هزینه پباده سازی وبسایت و گسترش ی تارنما | بلاگ

راهکار های کاهش هزینه پباده سازی وبسایت و گسترش ی تارنما

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

طراحی سایت در مشهد

آیند زیر قبلی از آغاز پباده سازی وبسایت و گذشته از گسترش پروژه ی تارنما می‌تواند سبب اطمینان خاطر شما درباره ی این شود که مخارج انجام عمل طبق برنامه پیش میرود . 

1 - افرادی که می‌توانند در مورد بسط ی سایت یک طرح ریزی ظریف نموده و شمارا امداد کنند را شناسایی فرمایید . گذشته از آغاز پروژه تان اطمینان حاصل کنید که شما و مجموعه تان هر دو در یک برگه می‌باشید و دربارهء منظره آخری ان تصمیم می‌گیرید . این فعالیت سبب ساز به دستکم رساندن ( از بین بردن ) هرگونه سردرگمی در باب نحوهء توسعهء تارنما بین اعضای گروه تان خواهد شد و تضمین می نماید که وقتی که طراحان توسعهء سایت عمل خویش را آغاز مینمایند , آنان میتوانند یک تعریف واضح از محصول پایانی خویش داشته باشند . پباده سازی وبسایت هایی که توسعهء آن پروژه ها به طور صحت تعریف نشده است , میتواند مخارج غیر مترقبه ای به دلیل ( توسعه و گسترش محدودهء تارنما ( برای شما در بر داشته باشد . به صورت کلی توسعه و گسترش محدودهء تارنما وقتی چهره میدهد که شغل های غیر انتظار به پروژهء پباده سازی وب سایت شما بیشتر گردد . این فرمان منجر فراتر رفتن مخارج طرح ریزی شدهء پروژهء پباده سازی تارنما و بسط آن و همینطور تمدید مهلت پایان پروژه خواهد شد . وقتی که شغل های تازه به پروژهء شما طولانی تر میگردد , آن را بررسی نموده و ملاحظه کنید آیا این مورد ها برای کامل شدن پروژه درین سطح اضطراری است و یا این که قادر است در مرحلهء دوم پروژه صورت بپذیرد . در صورتی‌که قصد به ارتقا محدودهء پباده سازی وبسایت خویش را دارید , می بایست از مسئول گسترش دهندهء وبسایت خویش درباره‌ی مخارج مازاد برای انجام شغل های مازاد سوال کنید و از آن ها بخواهید با بیشتر شدن عمل نو به پروژه , دربارهء زمان پایان پروژه هم توضیح دهند تا بدانید که چه تغییراتی صورت خواهد گرفت . 

2 - یک فرد مسئول برای رابطه با توسعه و گسترش دهندهء سایت خویش معین کنید . همینطور معلوم بفرمایید که هرچند وقت یکبار نیاز به رابطه با بسط دهندهء وبسایت در حین پروسه می‌باشد . به صورت کلی هر چقدر تعداد جلسات ملاقات شما با توسعه و گسترش دهندهء تارنما تان بیشتر باشد , هزینهء بیشتری برای شما تولید خواهد شد . چنانچه که انجام پروژهء پباده سازی تارنما و توسعهء آن به خیر تعریف شده باشد و برای آن برنامه داشته باشید , تعداد جلسات شما کوتاهتر و کمتر خواهد بود . به ویژه درباره ی پروژه های توسعه و گسترش کوتاه اینترنت و یا این که پروژه هایی با دارایی های محدود , می بایست از جلسات فراوان و مداوم اجتناب کنید . در صورتیکه این پروژه به خیر برای شما مشخص و معلوم نشده است , می بایست ریسک جلسات گوناگون در حین برهه زمانی زمان انجام پروژه را هم در لحاظ بگیرید . این فرمان مدام از طرح ریزی و گزینش بی نقص برنامهء پروژه هزینه سازتر می‌باشد . ثبت و آخرین سازی نیازهای پباده سازی وب سایت و باصرفه سازی تارنما و توسعهء آن پیشین از هر کاری بایستی صورت پذیرد . برای پروژه های بزرگ می بایست برای استارت پروژه پروسه آن به خیر و خوبی معین و تعریف شده باشد و از تحویل پروژه و زمان آن اطمینان حاصل نمائید . 

3 - در صورتیکه پروژهء شما مشتمل بر پباده سازی وب سایت و یا این که پباده سازی دوباره تارنما میباشد , قبلی از تماس با طراح وبسایت خویش , یک نگاه به آن بیاندازید . داشتن ایده و نگاه کوتاهی به پباده سازی اینترنت سایتی که شما آن را ترجیح می دهید سبب کاهش نیاز بررسی های دوباره خواهد شد . بررسی دوباره پباده سازی وب سایت به دلیل عدم آگاهی نسبت به آنچه شما خواهان آن در پباده سازی وبسایت تان میباشید , قادر است سبب ارتقا ارزش ها و مخارج شما شود . آغاز پروژهء پباده سازی وب سایت با این ایده و شیوه که ( هنگامی طرح را ببینم متوجه میشوم که چه میخواهم ( قادر است سبب ساز ارتقا مخارج پروژه و زمان پایان آن خواهد شد . ( به دلیل بررسی های بیشتراز حد در حین انجام پروژه ) در شرایطی که مطلقاً هیچ ایده و طرحی برای استارت پروژه ندارید , یک لیست از سایت های قابل مقایسه در مسئله کاری اتان که آنان را می پسندید , تنظیم فرمایید . مطمئن گردید که هرگونه موادتشکیل دهنده واجب که دوست دارید , در تارنما تان وجود داشته باشد را در حیث گرفته اید . 

4 - مطالبی که می‌خواهید در وب سایت تان نمایش داده شود را تهیه و تنظیم کرده و یا این که تنظیم محتوای تارنما را به شخصی کارشناس بسپارید . شما نباید یک تارنما با محتوای ناقص را فعال‌ساز‌ی نمائید . البته در صورتیکه محتوای تارنما تان مهیا نیست , به جای سپرده گذاری در یک سایت بزرگ با محتوای ناقص و تعریف نشده , یک تارنما بروشور نظیر ( یک ورقه ) و تعریف شده تولید فرمایید . سوای یک محتوای مفید , پباده سازی وب سایت بی معنا خواهد بود . در شرایطی که محتوای مطالب وبسایت شما مهیا نیست در واقع تارنما شما بی نقص نیست . 

5 - زمانی که مطالب تارنما در قالب تارنما مهیا متن شد , مطالب تارنما خویش را به وسیله توابع و بخشهای آن تهیه و سوق دهی نمائید ( مثلا : داده ها کمپانی , سرویس ها , نظرها و غیره ) این فرمان به انتخاب محدودهء پروژهء شما امداد خواهد کرد ( برای مثال : شماره و تعداد صفحه های , گزینه های حرکتی در وبسایت و غیره ) 

6 - معلوم بفرمایید که رغبت دارید بازدیدکنندگان با وبسایت شما چه طور رابطه برقرار کنند . این دستور تضمین می نماید که شما و توسعه و گسترش دهندهء سایت تان شعور روشنی از محدودهء کلی پروژه دارید . یک تارنما استاتیک پنج کاغذ ای فراوان گوناگون از یک تارنما پنچ برگه ای دینامیک و تعاملی و یا این که یک تارنما پنج ورقه ای فروشگاهی با سبد خرید است . به صورت کلی هر خصوصیت که نیاز به برنامه نویسی توسعه یافته و سرویس ها برنامه نویسی و یکپارچگی با قابل انعطاف افزارها در تارنما سبب ساز ارتقا مخارج شما خواهد شد . بدین ترتیب دارای اهمیت است که برای امضای قرارداد پباده سازی سایت همه مورد ها ما یحتاج تارنما برای شما کاملاً روشن و واضح باشد . 

7 - گذشته از درخواست و تایید هرگونه خصوصیت جدیدی در وبسایت , مجدد محدودهء حیاتی وبسایت خویش را بررسی نموده و به سوال ها زیر جواب دهید : 

آیا این خصوصیت تازه در محدودهء اساسی پروژهء تارنما شما هست؟ 
این خصوصیت نو به چه شکل به تارنما اینجانب امداد خواهد کرد! آیا وجود آن اصلی است؟ 
این فعالیت در پایان مهلت انجام پروژه چه‌طور تاثیر خواهد داشت؟ 
مخارج مازاد به چه صورتی خواهد بود؟ 
آیا میشود این خصوصیت را در مرحلهء دوم پروژه انجام داد؟ 
این خصوصیت بر شغل های دیگر چه تاثیری خواهد داشت؟ آیا این خصوصیت تکراری نیست؟ ( مثلا رجوع به مرحلهء اول پباده سازی گرافیکی و کامل شدن و تایید دوباره آن ) 
درصورتی که دریافتید که خصوصیت نو برای افزودن به تارنما شما کاری است که قبلاً تمام شده و تکراری هست , قبلی از انجام هر کاری , وقتی را برای تاءمل کردن بر روی پروژه بگذارید و مطمئن گردید که پول شما با یک تعریف خطا در پروژه تلف نمیشود . انجام این نکات و عمل ها تضمین کنندهء انجام درست پروژه ی تارنما شما می‌باشد و به اشخاص مجموعه پباده سازی تارنما یاری خواهد کرد تا طبق برنامه پیش رفته و اذن میدهد تا سایت شما به یک سایت ماهر تبدیل شود .
 

...
نویسنده : امین طیرانی بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت: 14:19